8 март 2022

XCMG намалява въглеродния отпечатък на „ключовите продукти“ като багери и кранове с 32%

Базираната в Китай XCMG публикува подробности за това как компанията се стреми да стане по-устойчива, като една от ключовите й цели до 2035 г. , е въглеродният отпечатък на ключови продукти, включително багери и кранове, да бъде намален с 32% в сравнение с 2020 г.

Програмата за действие на XCMG (PoA) за пикови въглеродни емисии и въглеродна неутралност подробно описва планирането, прилагането и предпазните мерки на пътищата за устойчива трансформация и също така уточнява, че до 2035 г. енергията, генерирана от възобновяеми енергийни източници, ще представлява 50% от общото потребление на електроенергия на XCMG, навлизането на нови енергийни продукти ще надхвърли 35%, а въглеродният отпечатък на ключови продукти ще бъде намален с 32%.

"Планът за действие има за цел да установи единен и прецизен подход по отношение на стратегията, за да помогне на XCMG в изграждането на зелена верига на стойността с иновативни, нисковъглеродни, интелигентни строителни машини, постигнати чрез технология, производство, обслужване и управление на операциите“, каза Уанг Мин, председател и главен изпълнителен директор на XCMG.

XCMG казва, че е разработила повече от 50 зелени, енергоспестяващи основни технологии, изграждайки производствени клъстери от нови енергийни и нисковъглеродни продукти, както и пилотни безпилотни, интелигентни технологии за приложение в своите машини.

В краткосрочен план XCMG се стреми да намали консумацията на енергия на единица машина с 15% и въглеродните емисии с 26% до края на 2025 г. в сравнение с 2020 г. По отношение на общото потребление на енергия, XCMG очаква да увеличи седем пъти възобновяемите собствени енергийни източници като фотоволтаична енергия и вятърна енергия и навлизането на пазара на нови енергийни продукти да достигне 25%.

Компанията има за цел да бъде въглеродно неутрална до 2049 г.

Разгледайте XCMG машини на нашия сайт.