Прикачна машина за изкопаване на канали Stehr SGF

Прикачна машина за изкопаване на канали Stehr SGF

Stehr SGF е най-ефективното и икономично прикачено оборудване за копаене на канали, с дълбочина на копаене до 1300мм. и ширина до 350мм. To се задвижва посредством заден мост. По тази причина се изисква мощност от 80kW (за по-малката версия SGF 800). Носещото устройство трябва да притежава мощност от около 150 kW.

Възобновяемата енергия от вятъра и слънцето става все по-важна по целия свят. Все повече и повече страни включват в енергийния си микс тези устойчиви и щадящи природата енергийни източници. Все по-голяма е нуждата от прокопаването на канали за поставяне на кабели, за да може тези системи да бъдат присъединени към съществуващи енергийни мощности.

Най-бързият и икономически най-ефективен метод е кабелите да се вкопаят в земята, затова Stehr разработва прикачено оборудване за копаене на канали – SGF 800 и SGF 1300.
Ширината на копаене е 300 мм, а дълбочината 950мм. Режещият диск е изграден от твърдосплавни режещи инструменти, което позволява използването на оборудването в скалиста почва.

По-голямата версия SGF 1300 достига дълбочина на копаене от 1300мм и ширина 350мм. За това оборудване се изисква носещото устройство /трактор/ да има мощност най-малко 200 kW.

ПРЕДИМСТВА:

- по-икономичен от моторизираните самоходни копачки
- очиства стените на каналите при прокопаването им
- по-малко износване в сравнение с верижното копаене
- същите кръгли резачки като при асфалтовата фреза
- лентов транспортьор (опция)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Дълбочина на копаене - 900 мм или 1300 мм (в зависимост от модела)
- Ширина на копаене - 300 мм 350 мм (в зависимост от модела)
- Задвижване Механично, посредством заден мост
- Тегло -  2,675 кг. или 4,380 кг. (в зависимост от модела)
- Мощност на носещото устройство - 150hp или 250hp (в зависимост от модела)

 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.