Уплътняващо колело Stehr SVR

Уплътняващо колело Stehr SVR

Уплътняващото колело на Stehr е разработено за уплътняване на почви, за сложни и труднодостъпни места, в това число уплътняване на скатове, валове, диги, в канали, канавки, около кладенци, и др. Това устройство се употребява вместо традиционните уплътняващи системи, като значително се повишава качеството на уплътняване за по-кратко време на използване.

Предназначено е за окачване към багери, мини багери и комбинирани багер-товарачи. Тъй като това е механично устройство, не е необходима хидравлична система. За уплътняваща сила се използват теглото на носещата машина, характериктиката на стрелата, движението на осите.
Предимства:

- Икономично и бързо уплътняване на дълбочина до 1 000 мм
- До пет пъти по – добро качество на уплътняване в сравнение с вибрационните плочи и каналните валяци
- По-лесно уплътняване на канализационните изкопи и проблемните области като насипи и др.
- Безопасно, защото държи работниците извън обсега на работа
- Без вибрация
 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.